בדיקת היתכנות

ניהול-מבנים-מסחריים.jpg

בדיקת היתכנות

בדיקת היתכנות מוכרת גם בתור בדיקה מקדמית.

מטרת בדיקת ההיתכנות הינה לבחון את התאמתו וכדאיותו של נכס פטונציאלי. בדיקה זו מומלץ לבצע טרם רכישת הנכס הפוטנציאלי. 

 

לפני כל פעולה של הגשת תיק לוועדת התכנון והבנייה יש לבדוק היטב את הוראות התכנית החלות על הקרקע ואת השטחים המותרים לבנייה, עפ"י התכנית המאושרת: שטחים עיקריים, שטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי בניין, מספר הקומות, גובה.

בדיקת ההתכנות כוללת בדיקה בעירייה מהן הזכויות אותן ניתן לממש בבניין, בחינת תוכנית בינוי, בדיקה שמאית ועוד.. 

 

אנו ברישוי מהיר, נוביל ונסייע בהגשת הצעה לדיירים הניתנת במסגרת פגישה מסודרת עם הדיירים בה אנו מפרטים מה ניתן לבצע בבניין שלהם, איזה פתרונות מעשיים אנו מציעים, הכל בהתאם לנתונים הספציפיים של הנכס.