היתר בניה

הוצאת-היתר-בניה.jpg

היתר בניה

נדרש להוציא היתר בבניית בית/בניין חדש או בשינויים המבוצעים בבית/בבניין קיים.

חשוב לציין כי לא בשל כל שינוי יש צורך בהוצאת היתר בניה אלא במקרים המוגדרים בחוק.

 

כך למשל נדרש היתר במקרים הבאים: הקמת בנין חדש, כל תוספת לבנין קיים, כל שינוי בבניין / בדירה (למעט שינוי פנימי) שינוי פנימי המשנה את שטח הדירה או את הקונסטרוקציה של הבניין, כל רצון לבצע שימוש חורג מהקבוע בתוכנית בנין העיר (תב"ע).

הפניה אל הוועדה המקומית או רשות הרישוי נעשית בדרך כלל לאחר התייעצות עם אדריכל או איש מקצוע ואל הפנייה מצורפת תכנית שאושרה שבוצעה על ידו. כאשר הוועדה מחליטה להעניק היתר בניה היא מעבירה למבקש מסמך מטעמה ואליו מצורפת תכניות אודות התוספת הנדרשת. כמו כן, במסמך של היתר הבניה יכללו פרטים של האחראים לתכנון, לפיקוח ולבניה של התוספת. יש להדגיש כי מי יבצע בניה ללא היתר בנייה – עובר עבירה פלילית.

בקשה לקבלת היתר בניה מוגשת לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. ההיתר עצמו הוא מסמך רשמי אשר כולל את תכנית המבנה ואת פרטיהם של אנשי המקצוע העומדים מאחורי תכנון המבנה, ביצוע עבודות הבנייה והפיקוח עליהן. לצד כל אלו מצורפים בהיתר הבנייה אישורי הרשויות והגופים הדרושים.

 

חוק התכנון והבנייה מתייחס לצורך בקבלת היתר בניה בסעיף 145 של החוק.  על פי החוק, היתר בניה נדרש לשם ביצוע כל אחד מהסעיפים הבאים:​ 

הקמת מבנה חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.

כל תוספת לבניין קיים.

כל שינוי בקירות חיצוניים של המבנה – פתיחת חלון בקיר חיצוני, קירוי או סגירה של מרפסת וכדומה

כל שינוי בשטחים החיצוניים השייכים לנכס – קירוי חניה, בניית גדר, הקמת מחסן, פרגולה, סככה וכדומה

שינויים פנימיים המשפיעים על שטח הדירה, פוגעים בשלד הבניין או בשטחים המשותפים.

התווית דרך, סלילתה וסגירתה

?איך מגישים בקשה לקבל היתר בניה ומהם השלבים בתהליך הוצאת היתר בניה

בהליך הוצאת היתר ישנם מספר שלבים מרכזיים

השלב הראשון – הוא בקשה לקבלת מידע מוקדם – מידע מוקדם שניתן בכתב תמורת תשלום, מחייב את הועדה חצי שנה מיום קבלתו – המידע כולל את

הוראות התב"ע החלות על הקרקע, שטחים מותרים לבנייה, שטחים עיקריים, שטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי בניין, מס' קומות וכו'. לצורך קבלת

מידע יש למסור מפה טופוגרפית בשלושה עותקים

השלב השני הוא הגשת בקשה לקבלת ההיתר בהתאם לזכויות על הקרקע. לפי החוק, את הבקשה צריך לערוך אדריכל או מהנדס מבנים או הנדסאי בניין. בבקשה יש לציין את הגדרת השימוש במבנה, לאילו חומרי בניין תזדקקו בכדי לבנות, חישוב של השטח שיתווסף אל המבנה ועוד פרטים והקלות שונות. כמו כן, יש להציג אישור בעלות על הנכס או נסח טאבו. במידה ומדובר בדירה בבית משותף יש צורך גם באישור של דיירי הבניין. לאחר מכן, הוועדה תבדוק בבדיקה מוקדמת את הבקשה ואם נדרשת השלמה. במידה וישנן טעויות או חוסרים, תצטרכו להשלים את החסר. במידה והכל מושלם, יש לשלם מקדמה

כספית (הפקדת 20% מאגרת הבנייה) ולאחר מכן הבקשה תעבור לאישור בפניי רשות הרישוי המקומית.

בוועדה יבדקו לעומק את הבקשה ובמידה והיא אכן עומדת בתקנות וכתובה לפי החוק תתקבל החלטה להעניק היתר בניה. במקרה והמהנדס של הוועדה

יחליט כי הבקשה איננה עומדת בדרישות הנחוצות הוא יעביר את דבריו והחלטתו בחזרה אל מגיש הבקשה. אם ההחלטה של המהנדס היא חיובית יתקיים דיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה. בכל רשות מקומית יש וועדה שונה ולכל וועדה יש תנאים ודרישות שונות לקבל ההיתר. הוועדה מתייחסת לכמה היבטים, בסופו של דבר היא מאשרת או דוחה את הבקשה המוגשת. לעיתים, הוועדה יכולה להתנות את ההיתר במספר תנאים כמו למשל, אישור הבקשה בתנאי שיהיה צמצום מסוים בבנייה או לחילופין, שימוש בחומרי גלם ספציפיים. בסופו של שלב זה הוועדה מעבירה את תשובתה בחזרה אל מגיש הבקשה ויהיה עליו לשלם אגרה והיטל השבחה. היתר הבניה שיינתן יהיה תקף למשך שלוש שנים מיום הוצאתו. במקרה ולא התקבל היתר בניה תוכלו להגיש ערר תוך 30 ימים ממועד קבלת

ההחלטה. בערר עליכם לציין פרטים נוספים, נימוקים והסברים אודות ההחלטה של הוועדה.

באילו מקרים לא ניתן לקבל היתר בנייה?

ישנם כמה מקרים מסוימים שאינם מאפשרים קבלת היתר בנייה. למשל כאשר יש חריגות בנייה שאין זכויות להכשירן, מדובר על מצב שבו המבנה שונה ואין זכויות להכשיר את השינוי, במקרה כזה יש צורך בשינוי תוכנית (תב"ע). מצבים נוספים שבהם לא ניתן לקבל היתר בנייה למשל במקרים בהם יש סטייה ניכרת מתוכנית ובמצבים נוספים. במידה ומעוניינים בתוספות בנייה על רכוש משותף, יש צורך בהסכמת 75% מהדיירים, 

כדי להימנע מבעיות כגון אלו שהוזכרו, מומלץ להתייעץ עם אדריכל המומחה לענייני היתר בנייה יוכל לסייע בהליך הגשת הבקשה.

על מנת להפוך את התהליך לפשוט יותר, מומלץ להתייעץ עם אדריכל שבקיא בענייני היתר בנייה ויודע כיצד להתמודד על הגופים השונים המעורבים בתהליך. אדריכל מכיר את תוכנית התב"ע לצורך היתר בנייה ויוכל לסייע בכל שלבי תהליך הגשת הבקשה להיתר בנייה.

אי קבלת היתר בנייה עלולה לגרום להפסד כספי גדול, מאחר שהפרויקט למעשה לא יוצא לפועל, לאחר מתן התחייבויות לאדריכלים, לבנקים, לרוכשים וכדומה. לכן חשוב לטפל בהגשת הבקשה מחדש באופן מיידי, במידה ונתקבלה דחייה מטעם הרשות המקומית.

קבלת היתר בנייה היא תהליך ארוך ומורכב שדורש סבלנות רבה והתנהלות נכונה מול הגופים השונים, לכן מומלץ לפנות לאדריכל המתמחה בהוצאת היתר בנייה, האדריכל מכיר את תוכנית התב"ע ואת התקנות החלות על המגרש המיועד לבנייה, כמו כן האדריכל יודע כיצד לפעול מול הרשות המקומית, כמו כן הוא מטפל בכל הבירוקרטיות ולכן יכול לחסוך למגיש הבקשה הרבה מאד זמן ותסכול.

:

מה זה היתר בניה? מהו תהליך היתר בניה? מהם השלבים בהוצאת היתר בניה?

היתר בניה זהו בעצם רישיון לבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה או על ידי רשות הרישוי.היתר בניה הוא אישור מיוחד אותו יש לקבל לפני ביצוע שינויים מסוימים הקשורים במבנה הנכס. לכל מבנה נקבעות זכויות בנייה מסוימות עוד בשלב התכנון שלו. בקשת ההיתר נועדה להבטיח שתוספות הבנייה או השינויים שייעשו במבנה לאחר הקמתו יהיו תואמים לאותן זכויות שנקבעו מראש.

מתי ועבור אילו פעולות נדרש היתר בניה?

הדרך הבטוחה ביותר להבין מה דורש היתר בניה ומה לא, היא לפעול בהתאם להיתר הבנייה הקיים, כלומר לזכויות הבנייה שהוגדרו עבור הנכס. כל פעולה שחורגת מהמוגדר בהן, תצריך היתר חדש.

:

עוד על תהליך הרישוי והמידע הנדרש להיתר בסרטון הבא:

הגנעכ.JPG