0-1280x853-7.jpg

כיצד ניתן לקבל רשיון בריכה במהירות

אנשים רבים מעוניינים בהוצאת היתר לבריכה בחצר ביתם הפרטי או בדירת גינה. בשתי האפשרויות ניתן לרכוש בריכה מוכנה אשר מגיעה בגודל סטנדרטי קייםבהיתרון בהן הוא שאין צורך בקבלת רישיון או היתר כלשהו וההתקנה היא מהירה ופשוטה. כאשר מעוניינים ליצוק בריכה מבטון בחצר יש צורך בכמה אישורים וקבלחת היתר לבניית בריכה ומעבר לבנייה עצמה יש צורך בפיתוח המרחב הסביבתי של הבריכה עצמה.

כאשר מדובר בבית פרטי התהליך קל יותר מאשר בבניין מגורים משותף בו הדיירים צריכים לקבל גם את האישור של הדיירים בבניין אך גם במצב של התנגדויות של הדיירים האחרים (רעש ומטרד לרוב), הועדה המקומית אשר מספקת את האישורים היא זו שתבחן כל בקשה לפרטיה ותחליט אם לאשר את בניית הבריכה.

על מנת לקבל היתר בנייה של בריכה יש להגיש את הנתונים של הבנייה לאישור הועדה ולציין את עומקה של הבריכה (עד עומק מקסימלי של 1.80), מערכת סינון וחיטוי המים שתותקן, יש לגדר את הבריכה וכן לציין שמדובר בבריכה לצורך המאה אישית ואינה מיועדת לעסק. כל בריכה שמיועדת ליותר מדירה אחת תצטרך רישיון עסק והתאמה לתקנות של בריכה ציבורית.

אם החלטתם לבנות בריכה אצלכם בחצר קחו בחשבון שבחלק מהמקומות בארץ יהיה צורך בשכבת יציקה של בטון וקולוסאות תומכות מתחת תקרקע שכן הקרקע לא חזקה מספיק. בכל מקרה של בניית הבריכה יש צורך בהיתרים אך יש שוני בין בריכה אשר נחפרת בקרקע לבין חצר אשר נקנית ומונחת בגינה על פני הקרקע.

כאשר מדובר בבריכה עם התקן המתחבר לאדמה יש צורך בקבלת היתר בנייה בעוד אם הבריכה רק מונחת על פני הקרקע ולא מחוברת אליה אין צורך בקבלת היתר כלשהו וזאת מכיוון שכל חומר שמתחבר חיבור קבוע לאדמה הינו בהגדרה של בניין ומחייב היתר בהתאם.

נוסף לקבלת היתר בנייה לבריכה שיש להגיש לועדה המקומית יש לקחת בחשבון שלכל רשות יש דרישות שונות ולהגיש את התוכנית מפורטת ומסודרת על ידי מהנדס בניין המומחה לכך וילווה אתכם לאורך כל התהליך. לאחר קבלת היתר הבנייה של הבריכה יש לאשר את בנייתה עם גורמים נוספים כמו- משטרה, מכבי האש ואף המשרד לאיכות הסביבה. בבריכות אשר מוקמות בבנייני דירות משותפיים יש צורך באישור נוסף של משרד הבריאות בעוד אישור כזה לא נדרש בהקמה של בריכה בבית פרטי.

כאשר פונים לועדה המקומית לתכנון ובנייה לקבלת היתר לבניית בריכה על הועדה להתחשב במיקום הבריכה אם אינו מופיע בתוכנית בניין העיר של הבניין ולוודא שההקמה המתוכננת לא גולשת מעבר לתחום הגינה של מגיש הבקשה, לא פוגעת בשטח המשותף של הבניין או בניינים ליד, וכן לא גורמת למטרד של רעש והפרעות בריאותיות, לכן תיבחן כל בקשה לגופה