שאלות נפוצות

images (6).jpg

שאלות נפוצות

 • מהו היתר בניה? איך מוציאים היתר בניה?

היתר בנייה הוא רישיון לבנות מבנה חדש או לערוך שינויים במבנה קיים. היתר הבנייה הוא מסמך פורמלי שאליו מצורפות תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה. ההיתר ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית שבתחומה נמצאת הקרקע, והוא כולל מידע מפורט לגבי הפעולות שאותן הוא מתיר.

היתר בניה הוא אישור או רישיון לבצע שינויים מסוימים במבנה קיים או לבנות מבנה חדש בכפוף לזכויות הבנייה הקבועות בתכנית הבנייה הרלוונטית. את ההיתר מעניקה הוועדה המקומית לתכנון ובניה שהיא הגוף המוסמך לעניין זה. כל הנושא של היתרי בניה מעוגן בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 ובתקנות התכנון והבניה התשכ"ז – 1967. היתר הבניה עצמו הוא מסמך הכולל תכניות של המבנה, מפת מדידה ואישורים רשמיים של גופים מורשים. כל שינוי או בנייה הדורשים היתר בניה ומבוצעים ללא היתר כזה, מהווים למעשה עבירה פלילית על פי חוק.

 

 

 • מהם השלבים המרכזיים בהוצאת היתר בנייה?

1.מתקשרים עם עורך הבקשה

עורך בקשה יכול להיות אדריכל / מהנדס / הנדסאי (בניין או אדריכלות), אשר יתכנן את הבנייה וילווה את תהליך הרישוי.

מדוע עליי להתקשר עם עורך בקשה?
רק עורך בקשה מוסמך להגיש בקשות לוועדה המקומיות לתכנון ולבנייה.

2.מבקשים מידע להיתר

מידע להיתר כולל הוראות והנחיות לכל שלבי הליך הרישוי. ללא מידע להיתר לא ניתן  לבקש היתר.

ממי מבקשים?
מהוועדה המקומית לתכנון ובניה שתנפיק תיק מידע. 

מי מגיש את הבקשה?  
עורך הבקשה, באמצעות המערכת המקוונת לרישוי בנייה – "רישוי זמין"

מתי מגישים?
לאחר שהחלטנו יחד עם עורך הבקשה מה אנחנו רוצים לבנות, לדוגמא: בנין חדש בעל 2 קומות בגודל 160 מ"ר פלוס מרתף.

כמה זמן עד שנקבל תיק מידע?  
30 ימי עבודה לאחר שהבקשה נקלטה.
לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה בוועדה שהבקשה כוללת מפת מדידה עדכנית , תצלומים של המגרש ואת פרטי המגרש – הבדיקה עורכת מקסימום 5 ימי עבודה.

לכמה זמן המידע תקף?
לשנתיים מיום קבלתו.

איך אני יכול לעקוב אחרי הבקשה שלי?
לכל ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יש אתר אינטרנט דרכו ניתן לעקוב אחר הבקשה.
כנו כן, עורך הבקשה מקבל מספר בקשה ויכול לעקוב אחריה במערכת "רישוי זמין" וניתן להתעדכן מולו.

3.מתכננים

לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת לתכנון האדריכלי של הבניין ולהכנת הבקשה להיתר, שתכלול אישורים  מגורמים שונים בהתאם לדרישות במידע שהתקבל.

מי מתכנן?
עורך הבקשה.

כמה זמן לוקח לתכנן?
תלוי במורכבות הבנייה, באישורים נדרשים ובמקצועיות עורך הבקשה כל עוד תיק המידע בתוקף.

4.מגישים בקשה להיתר

ממי מבקשים?
מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .

מי מגיש?
עורך הבקשה דרך המערכת המקוונת לרישוי הבנייה– "רישוי זמין"

מתי מגישים?
לאחר שעורך הבקשה סיים לתכנן את המבנה ויש בידיו את כל המסמכים שנדרשו במידע להיתר.

 • כמה זמן עד שנקבל היתר?  


להיתר מספר שלבים:

שלב א:
בדיקת תנאי סף- לפני קליטת הבקשה תתבצע בדיקה שהבקשה ברורה וכוללת את כל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר. רק לאחר בדיקת תנאי הסף תקלט הבקשה להיתר.–מקסימום 10 ימי עבודה

שלב ב: 
בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינת תכנונית וקבלת החלטת ועדה: 

כמה זמן עד שנקבל החלטה? 
הזמן לקבלת החלטה תלוי בסוג הבקשה:
בקשה ללא הקלות עד 45 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה.
בקשה עם הקלות (כאשר תכנון הבניין כולל שינויים מתוכנית המתאר המאושרת)- עד 90 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה 

שלב ג:
לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר, תתקיים בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות בטיחות השימוש במבנה : 

כמה זמן זה לוקח?
עורך הבקשה מגיש לוועדה המקומית מסמכים ודרישות לבדיקת התכנון לעמידה בבטיחות השימוש במבנה המוצע.- הזמן תלוי בעורך הבקשה וכל עוד החלטת הוועדה בתוקף. 
לאחר שכל המסמכים התקבלו בוועדה המקומית- תבצע הועדה  בדיקה של המסמכים תוך מקסימום 30 ימי עבודה. 
שלב זה כפי שתואר לעיל, מתקיים במקרה בו אין צורך במכון בקרה. הרחבה בנושא מכוני בקרה ניתן למצוא כאן.

מהו תוקף החלטת ועדה?
שנתיים מיום קבלת ההחלטה.

שלב ד:
הכל תקין?  תתקבל מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרישת תשלום (אגרות בנייה, היטלים והשבחות) תוך 10 ימי עבודה
שלמו ותוך 5 ימי עבודה יש לכם היתר בנייה.

איפה משלמים ואיך?
לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום. יש לפנות לועדה לתכנון ולבנייה ולקבל הנחיות לגבי אופן התשלום

לכמה זמן ההיתר תקף?
שלוש שניים מיום קבלתו.

 • איך אני יכול לעקוב אחרי הבקשה שלי?

בדומה למעקב אחר בקשה למידע.

5.מהלך הביצוע 

בקשה לאישור תחילת עבודות – אחרי קבלת ההיתר יש להשלים דרישות, מינויים והצהרות לדוגמא : מינוי קבלן. 

ממי מבקשים?
מהוועדה המקומית לתכנון ובניה .

מי מבקש?
אחראי לביקורת על הביצוע.(אחראי לביקורת על הביצוע יכול להיות עורך הבקשה להיתר או כל אדריכל/מהנדס/ הנדסאי בניין או אדריכלות אחר אשר ילווה את מהלך הביצוע)

כמה זמן זה לוקח?
5 ימי עבודה

כעת ניתן להתחיל בבנייה.

במהלך הביצוע יבוצע פיקוח על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בנוסף לפיקוח עליון שיבוצע על ידי אנשי המקצוע מטעמך (אחראי לביקורת על הביצוע ואחראי המשנה שמונו על פי ההיתר). 
קבלת תעודת גמר – אישור שניתן ע"י הוועדה המקומית בסיום הבנייה, באם הביצוע תקין לפי היתר הבנייה ובהתאם לדרישות בטיחות השימוש במבנה.

כעת אפשר להיכנס לגור...

 • מי מחויב להוציא היתר בנייה?

כל אדם המבקש לבנות מבנה או לעשות שינוי מסוים בדירה/מבנה - כמו למשל בנייה על הגג, מחויב להוציא היתר, ובלעדיו הבנייה איננה חוקית. בנייה או שימוש ללא היתר או בניגוד להיתר היא עברה פלילית. חוק התכנון והבניה מגדיר מהם המקרים בהם יש להוציא היתר בניה, מהם המקרים בהם לא ניתן כלל לקבל היתר בניה ומהם המקרים בהם ניתן לבצע שינויים מבניים ללא היתר בניה. סעיף 145 לחוק מגדיר את כלל המקרים בהם יש להוציא היתר בניה ואלו הם:

 • הקמה, הריסה או הקמה מחדש של מבנה

 • כל תוספת חיצונית לבניין קיים ובכלל זה פרגולה, מרפסת, חלון, חניה, גדר, שער וכן הלאה

 • כל שינוי בקירות חוץ

 • בשינויים בחלל הפנים של המבנה אין צורך בהיתר בניה למעט מקרים בהם השינוי כרוך בשינוי שטח הדירה, בשינוי בשלד המבנה, במראה השטח וברכוש משותף לרבות צנרת משותפת

 • סלילה, התוויה או סגירת דרך

 • חפירה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או רמת בטיחותה

 • הנחת תשתיות או קירות/ עמודים תומכים

 • הקמה או הצבה של מבנה זמני לרבות מכולות

 • שינוי השימוש במבנה ביחס לשימוש שאושר בהיתר קודם

 • כל המקרים הללו מחייבים הוצאת היתר בניה בתהליך שאותו נסביר בהמשך.

 • מהן העלויות עבור הוצאת היתר בניה?

המחיר להוצאת היתר בניה ייקבע לפי גודל הנכס והמורכבות של השינוי. כלומר, הוצאת היתר בניה לתוספת חדר תעלה פחות מהוספת עליית גג למשל. המחירים להוצאת היתר משתנים ונעים בין כמה אלפי שקלים לכמה עשרות אלפי שקלים, כל מקרה נבחן לגופה. יש להפריד בין התשלומים שכוללים תשלום לאדריכל, אגרות לוועדה המקומית, תשלום למודד ועוד.

 • כמה זמן לוקח לקבל היתר בניה?

המשך הכולל שלא הוצאת היתר בניה מהרגע שבו הגשתם את הבקשה עד לרגע שבו תקבלו את ההיתר הוא בממוצע 7 חודשים להיתרים ללא הקלות וממוצע של 12 חודשים להיתרים עם הקלות.

תוקף היתר בניה.

 • מהי רפורמת הפרגולות בהקשר של הוצאת היתר בניה? 

תקנה 101 לחוק התכנון והבניה בעצם נקראת בשפה הפשוטה חוק הפרגולות. מה המשמעות? הכוונה היא שאנחנו לא צריכים להגיש היתרי בניה במידה ואנו מקימים פרגולה אלא רק צריכים לדווח על כך למשרד הפנים. הנה כל תהליכי הבניה שבמסגרתם אין צורך להגיש היתר בניה לוועדה המקומית:

 

 • כיצד ניתן לקבל היתר עבור בריכה פרטית?

היתר לבריכה. אישורים לבריכה פרטית. תהליך בניית בריכת שחייה הוא תהליך שמצריך הוצאת היתר לבריכה. קבלת היתר לבריכת שחייה כרוך בפניה לאדריכל והוא מתכנן ומגיש עבורכם בקשה להיתר בנייה לבריכות שחייה לוועדה המקומית. רק כשמקבלים את היתר בנייה לבניית בריכה פרטית מותר לבנות את הבריכה. 

 • לאחר קבלת צו הריסה לפרגולה. מה עליי לעשות?

​יש לבדוק הנחיות הוועדה להקמת פרגולה בהתאם להנחיות המרחביות ולתיקון 101 ולבצע השוואה לפרגולה הקיימת. אם הפרגולה לא תואמת את ההנחיות יש להקטינה או לפרקה. לא יהיה ניתן להוציא היתר לפרגולה אם אין התאמה לתקנות במיוחד אם מדובר בחריגה מעבר למותר מקווי הבניין.

 • מה נחשב כתוספת בנייה ?

כל תוספת בניה שבעל בית או בעל דירה מעוניין לבצע חייבת לעמוד בתקני הבניה של מדינת ישראל. אישור בניה על הגג. היתר בניה על הגג. בנייה על גג פרטי. אישור על חריגות בניה. היתר לבניית מרפסות. סגירת מרפסת קיימת. הגדלת מרפסת. תוספות בנייה מצריכות הגשת תוכניות, לעבור ביקורות ולקבל אישורי בניה.