מאמרים

היתר-בנייה.jpg

תהליך העבודה

בחברת רישוי מהיר תהליך העבודה כולל פגישה אישית לאפיון הצרכים בשטח להם נדרש היתר בניה. לאחר מכן, נעביר אליכם הצעת מחיר הוגנת ומשתלמת ביותר, לביצוע העבודה עד לקבלת ההיתר הסופי.

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הסבר כללי

ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.

הרפורמה, אשר הפכה לאחרונה לחוק, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה עבודה ארוכת שנים ומבוססת, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לשיפור איכות הבנייה הכוללת במדינת ישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ב- 1.1.2016.

 ​

במסגרת תיקון 101 לחו"ב על מנת להגיש בקשה להיתר יש תחילה לקבל תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין לינק לרישוי זמין ולאחר מכן יש להגיש דרך אתר רישוי זמין בקשה להיתר. להלן הנחיות והסברים על תהליך העבודה:

תנאי סף לבקשה להיתר

תיק מידע בתוקף

מילוי כל דרישות תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר שהוגדרו בתיק מידע.

בקשה להיתר עם חתימה מקורית של כל בעלי העניין המופיעים בנסח טאבו.

חתימת המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד.

נסח טאבו עדכני ,  שנה אחורה.

מסמכים משפטיים על בעלויות ו/או הליכי בעלות (כאשר ישנם הליכים משפטיים) כגון: צו ירושה, חוזה מכירה/קניה, ייפוי כח של עו"ד במידה ויש צורך. מסמכים בנושא יידוע בעלים, סעיף 36 לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. לינק לטפסים יידוע בעלים

רישיון עורך הבקשה ומתכנן השלד בתוקף.

טבלת הקלות מלאה וחתומה ע"י עורך הבקשה, במידה ואין הקלות , יש לציין זאת בליווי חתימה וחותמת.

פטור הג"א

רשות העתיקות

יתרונות

זירוז הליכי הרישוי

עבודה מקצועית

מיצוי מלא של ההקלות והפטורים המגיעים לכם מול הרשויות

ניצול מקסימלי של זכויות הבניה

ליוווי מול בעלי מקצוע הנדרשים בתהליך –מהנדס אינסטלציה להכנת תוכניות סניטריות, מהנדס בטיחות, מהנדס קונסטרוקציה, יועץ נגישות ו/ או יועץ תנועה. ואחרים.