בקשת מידע

construction_5.jpg

בקשת מידע

בקשה למידע להיתר הינה השלב הראשוני והבסיסי בתהליך קבלת היתר בנייה.

בקשת המידע יכולה לכלול מגוון רחב של בקשות להיתר- היתר בניה בקרקע חקלאית, אישורי בניה על הגג, בניה על גג פרטי, אישורי בנייה בחצר, חידוש היתר בניה, היתר בניה קלה, אישור לחריגות בנייה ועוד.

בקשת המידע תוגש בהתאם לתקנות התכנון והבניה 11,12 ו 14 על פי תקנות אלה, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.

מידע מוקדם שניתן בכתב תמורת תשלום, מחייב את הועדה חצי שנה מיום קבלתו.

בתיק המידע יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר. כחלק מהליך בקשת המידע על עורך הבקשה לפנות למהנדס הוועדה בבקשת מידע להיתר שכוללת:

:

  • פרטי המקרקעין כולל כתובת.

  • פרטי עורך הבקשה ומבקש המידע.

  • פירוט הבניה או העבודה המבוקשות.

  • מפת מדידה ערוכה בידי מודד מוסמך.

  • צילומים של המקרקעין מכל החזיתות תוך ציון תאריך הצילום.

  • אישור על תשלום אגרת המידע.

הליך קבלת המידע

בקשות לפטור ממפת מדידה-

מהנדס הועדה רשאי לתת פטור מהגשת מפת מדידה; במקרה כזה יש להגיש תרשים מתאר (מפת המקרקעין עם סימון מבנים קיימים ומבוקשים).

תוקף המידע- כשנתיים.

כקיעח.JPG